fab5cd8e-62b4-41c0-b244-37ebff8320e9

شناخت و مدیریت احساسات

یادگیری تشخیص و درک احساسات مهارت مهمی است که باید در کودکان رشد پیدا کند تا بتوانند با هیجان‌های خود و دیگران آشنا شوند و هنگام روبرو شدن با آن‌ها به درستی وارد عمل شوند. این گونه کودکان به خودآگاهی می‌رسند و در نتیجه، هیجانات و احساسات خود را بهتر می‌شناسند و راحت‌تر می‌توانند آن‌ها را کنترل کنند. دراین ویدیو آموزش داده خواهد شد تا با روش های بازی مهارت های زیر را به کودک خود بیاموزید.

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال