درباره ما

کودکان امروز نه تنها با مشکلات معمول رشدی مواجه هستند بلکه

فشارهای روانی نسل قبل را نیز باید تحمل کنند. ما به عنوان مربی، پدر و

مادر و متخصصان سلامت روان باید تمام امکانات و منابع خود را بسیج

کنیم تا فرزندانمان را از تحقیر کردن خودشان، تفکر نامعقول، هیجانات

عاجزکننده و رفتارهای ناامید کننده مصون نگه داریم.

 


 

تیم متخصصان همراه باما

 زهره صادقی
متخصص بازی درمانی


مینا غفاریان شایستگی
متخصص اختلالات یادگیری


دکتر زهرا ترابی
متخصص کودک