شناخت و مدیریت احساسات

یادگیری تشخیص و درک احساسات مهارت مهمی است که باید در کودکان رشد پیدا کند تا بتوانند با هیجان‌های خود و دیگران آشنا شوند و هنگام روبرو شدن با آن‌ها به درستی وارد عمل شوند. این گونه کودکان به خودآگاهی می‌رسند و در نتیجه، هیجانات و احساسات خود را بهتر می‌شناسند و راحت‌تر می‌توانند آن‌ها را کنترل کنند. دراین ویدیو آموزش داده خواهد شد تا با روش های بازی مهارت های زیر را به کودک خود بیاموزید. شناخت احساسات خود و دیگران، برونریزی و بیان احساسات، همدلی و عدم تمسخر دیگران و همچنین آموزش این امر به کودک که در زمان ناراحتی بتواند هر چه سریع تر از خلق منفی خارج شود و احساس شادی را تجربه کند.

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال