کنترل خشم

رخاشگری شکلی از رفتار است، که در واقع شکل بیرونی احساس خشم می‌باشد. خشم یک احساس طبیعی است که همه انسان‌ها در طول زندگی آن را تجربه می‌کنند. ولی پرخاشگری نوعی رفتار ناسازگارانه برای نشان دادن احساس خشم می‌باشد.

بنابراین اگر فرزند شما دچار احساس خشم می شود، با او همدلی کنید و بگویید تو می توانی از این موضوع عصبانی باشی ولی اجازه نداری رفتار پرخاشگرانه داشته باشی و سپس او را با پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانه آشنا کنید.

برای کودکانی که رفتارهای پرخاشگرانه دارند ابتدا باید ریشه و علل پرخاشگری را متوجه شوید و آن را برطرف کنید.

همچنین نیاز است که تکنیک ها و روش های کنترل خشم را به فرزند خود آموزش بدهید. بعد از کنترل خشم به او یاد می دهیم که چگونه خشم خود را به شیوه صحیح می تواند برونریزی کند.

همه این مطالب به صورت کلامل با ارائه تکنیک ها و بازی های مناسب با کودک را می توانید در این ویدیو آموزش ببینید.

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: