راهکارهای حل مشکل نوشتن تکلیف در کودکان

راهکارهای حل مشکل نوشتن تکلیف در کودکان

با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان در انجام تکالیف مقاومت دارند، در این ویدیو تکنیک هایی ارائه شده است که با اجرای آن کودک با کمترین چالش و در زمان مشخص تکالیف خود را انجام خواهد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال