روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

توانایی برقراري ارتباط با دیگران موضوعی است که زندگی فردی و اجتماعی همه انسان‌ها را تحت تاثير قرار می‌دهد.لازمه سلامت اجتماعي کودک  آموزش مهارت های ارتباطی است. در مقطع دبستان، دوستی ها روز به روز نقش مهمتری در زندگی کودکان بازی می کنند و در این دوره پذیرفته شدن در میان همسالان و یافتن بهترین دوست انرژی زیادی از کودکان می گیرد.

در این ویدیو تکنیک های آموزش مهارت های ارتباطی به کودک مانند : اهمیت دوستی و پیش قدم شدن برای دوستی، خاتمه دوستی، شناخت دوست خوب و حل اختلافات بین فردی، خوب گوش کردن و درست صحبت کردن، آموزش داده شده است.

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال