مدیریت استرس و ترس

استرس واکنشی به تغییر است و اگر متناسب با تغییر باشد عاملی برای ایجاد انگیزه است. اما اگر کودک ما در موقعیت های مختلف استرس بیش از حد استرس را تجربه می‌کند به این معنی است که توانایی کنترل استرس خود را ندارد . استرس بیش از حد آسیب‌زا است و آموزش مهارت مقابله با استرس و  ترس به کودکان ضروری است. این تکنیک ها شامل روش های برونریزی احساسات و روش های ریلکسیشن و همچنین تکنیک های مواجهه با ترس است که در این ویدیو به طور کامل آموزش داده شده است.

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال