فرزندپروری ۴

تنبیه به معنای اصلاح کردن و آگاه کردن می باشد و جدای از خشونت است. اگر والدین به وسیله تنبیه فقط خشم خود را نشان دهند دیگر به معنای تنبیه نیست زیرا باعث اصلاح رفتار کودک نمی شوند. تنبیه کردن نادرست کودکان می تواند آسیب های روانی به همراه داشته باشد.

گاهی والدین لازم است به طور جدی با کودکان برخورد کنند و تنبیه درست می تواند اخلاقیات را به کودک بیاموزد و یاد آور تعهد و مسئولیت شود. در این ویدیو روش های مختلف و علمی تنبیه بر اساس سن کودک آموزش داده شده است.

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: