فرزندپروری ۳

پاداش و تشویق کودکان در تغییر رفتار آنها نقش بسیار مهمی دارد. سیستم پاداش دهی به عنوان یک روش تربیتی استفاده می‌شود. بنابراین با پاداش دادن به رفتارهای قابل قبول کودک می توانیم باعث تقویت و نهایتا یادگیری رفتار مطلوب در کودک شویم .

اما تکنیک پاداش قوانین خاص خود را دارد که اگر به صورت صحیح استفاده نشود می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در این ویدیو در مورد انواع روش های تشویق مانند تشویق کلامی، فعالیتی، اجتماعی و مادی و همچنین قوانین مخصوص به هر یک صحبت خواهد شد.

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: