فرزندپروری ۲

ما در مقام والدین به ارزش‌هایی فکر می‌کنیم که مایلیم فرزندانمان آنها را در خود نهادینه کنند. ارزش‌هایی مانند راستگویی، احترام، دزدی نکردن، انگیزه و عشق به یادگیری. در واقع،بهترين زمان پايه‌ريزي اين ارزش‌ها، دوران کودکي است.

آموزش ارزش‌های مهم و اساسی مهم‌ترین کاری‌ست که در حق فرزندانتان انجام خواهید داد، و بچه‌ها زمانی این ارزش‌ها را فرا می‌گیرند که شما برای آموزش آنها تلاشی آگاهانه از خود نشان دهید. در این ویدیو تکنیک های فرافکن مانند قصه گویی برای آموزش ارزش ها به کودک آموزش داده شده است.

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: