فرزندپروری ۱

نحوه برقراری رابطه والدین با کودک جزو مهمترین چالش در تربیت فرزندان است. رابطه والدین با کودک اساس شخصیت، انتخاب‌های زندگی و رفتار کلی کودک را مشخص می‌کند. هم چنین می‌تواند بر قدرت سلامت اجتماعی، جسمی، روانی و عاطفی کودک تأثیر بگذارد.

در این ویدیو تکنیک های برقراری ارتباط موثر والدین با کودک مانند محبت کلامی و بازخوردهای کلامی، محبت فیزیکی، زمان با کیفیت، میزان هدایا و خدمات والدین برای کودک بیان شده است.

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: