خودآگاهی و اعتماد به نفس

داشتن احساس و باوری خوب نسبت به خود در هر دوره ای از زندگی، آرامش و موفقیت را به همراه خواهد داشت. آموزش های والدین در زمینه اعتماد به نفس به فرزند خود درامر نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

اعتماد به نفس واقعی یعنی شناخت اجزای وجود خود، همچون خصوصیات ظاهری، احساسات، افکار، باورها، ارزش‌ها و اهداف خود و در نهایت پذیرش خود همانگونه که هست با تمام نقاط ضعف و قوتش.

در این ویدیو تکنیک های افزایش  اعتماد به نفس کودک آموزش داده شده است و همچنین آموزش میبینید که چگونه فرزند خود یاد دهید که وقتی با تمسخر دیگران روبرو می شود، با آن مقابله کند به گونه ای که اعتماد به نفسش آسیب نبیند.

 

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال