جرات ورزی و قلدری

جرأت ورزی یکی از مؤلفه‌های مهم در روابط اجتماعی کودکان است . ابراز وجود یا جرأت ورزی بدین معنی است که فرد بتواند از حق و عقیده خود بدون تجاوز به حق و عقیده دیگران، حمایت کند.

جرأت ورزی راهی مؤثر بین کناره‌گیری و پرخاشگری است. لازم است که والدین به فرزند خود بیاموزند در مقابل خواسته های غیر منطقی دیگران و در هنگام بیان تقاضای خود نه تسلیم باشند و نه پرخاشگرانه برخورد کنند، بلکه در این مواقع قاطعانه عمل کنند. تکنیک ها و روش های جرات مندی را باید با روش بازی به کودکان بیاموزیم تا در بزرگسالی در آنها تبدیل به مهارت شود.

گاهی نیز کودک شما در روابط خود با افراد قلدر مواجه می شود که قصد اذیت کردن و یا سوء استفاده کردن از کودک را دارند.بنابراین ضروری است کودک با واژه قلدر آشنا شود و تکنیک های موثر در مقابله با افراد قلدر را بیاموزد.

در این ویدیو به شما آموزش داده می شود که چگونه با روش بازی تکنیک های مرتبط با جرات مندی و مقابله با قلدری را به کودک بیاموزید.

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال