تربیت جنسی ۱

تربیت جنسی کودک یکی از دشوارترین وظایف والدین است. در حالی که مادر و پدر نقش موثری در پرورش رفتارهای سالم جنسی فرزندان خود به عهده دارند اما اغلب والدین به دلیل ناآگاهی از نحوه آموزش آن به سلامت جنسی فرزندشان لطمه می زنند. مطالب این ویدیو بایدها و نبایدهای آموزش مسایل جنسی را به کودکان به طور کامل بیان می کند و به والدین و مربیان کمک می­کند تا حد و مرزها را برای کودک به شکل صحیح آموزش دهند. سرفصل های مهم این کارگاه شامل: اصول آموزش مسائل جنسی به کودک،خودآگاهی جسمانی، مفهوم خصوصی و مراقبت از خود، هویت جنسیتی و نقش جنسیتی، تفاوت جنسیتی، حریم ها در خانواده و تولد نوزاد است.

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: