از پوشک گرفتن

از پوشک گرفتن یکی از مراحل حساس رشد کودک است که مرحله ای استرس زا برای کودکان و والدین است. پیش نیاز این اموزش داشتن آمادگی کودک و مادر برای گذراندن این مرحله است. زمان و شیوه از پوشک گرفتن اهمیت زیادی دارد که اگر به درستی انجام نشود، می تواند مشکلات عاطفی در کودک ایجاد کند. با اطلاعاتی که در این کارگاه ارائه شده است می توانید در زمان مناسب و به شیوه مناسب فرزند خود را از پوشک بگیرید.

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
Video Titles: