۸b9c7a5b-3c73-4574-903c-42987685bc22

از پوشک گرفتن

از پوشک گرفتن یکی از مراحل حساس رشد کودک است که مرحله ای استرس زا برای کودکان و والدین است. پیش نیاز این اموزش داشتن آمادگی کودک و مادر برای گذراندن این مرحله است. زمان و شیوه از پوشک گرفتن اهمیت زیادی دارد که اگر به درستی انجام نشود، می تواند مشکلات عاطفی در کودک ایجاد کند. با اطلاعاتی که در این کارگاه ارائه شده است می توانید در زمان مناسب و به شیوه مناسب فرزند خود را از پوشک بگیرید.

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال